İdari İşler Uzmanı Ne İş Yapar

İdari işler uzmanı şirket çalışanlarının ulaşım ihiyaçlarının karşılanması, şirket binalarındaki temizliğin sağlanması, binanın teknik ihitiyaçlarının tedarik edilmesi, bina ile ilgili peyzaj işlerinin yapılması, çalışanların kırtasiye ihtiyaçlarının tedarik edilmesi vb işlerin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu kişilere verilen addır.
Şirket binalarındaki güvenlik tedbirlerinin alınması, şirket çalışma şartlarının, ısınma ve su ihtiyaçlarının düzenli olarak sağlanması ve kontrolü de idari işler grubunun sorumlulukları altındadır.
Çok geniş sorumluluk alanları olması sebebiyle idari işler grubu çalışanları da kendi aralarında uzmanlaşabilmektedirler.