TANIM
Bitkilerden yağ üreten işletmelerde gıda mühendisi ile teknisyen ve işçiler arasında görev kişidir.

GÖREVLER

Gıda mühendisinin hazırladığı plana göre;
- Yağı çıkarılacak meyve veya tohumların (zeytin, pamuk, ayçiçeği vb.) niteliklerini analiz eder,
- Yağın çıkarılması için planlanan işlemlerin yürütülmesini sağlar,
- Çıkan yağı laboratuarda inceler,
- Yağın istenilen nitelikleri kazanması için uygulanması planlanan işlemleri yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çeşitli ölçüm aletleri,
- Bitki ve tohumlar,
- Laboratuar aletleri,
- Çeşitli yağ çıkarma ve işleme makine ve teçhizatları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yağ teknikeri olmak isteyenlerin;
- Biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Kirli ve yağ kokulu ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,
- Dikkatini belli bir noktada toplayıp değişimleri algılayabilen,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yağ teknikeri hem üretimin yapıldığı mekanlarda hem de laboratuarda görev yapar. Üretim ortamı kirli ve yağ kokulu, laboratuar ortamı temizdir. Yüksek kapasitede çalışan işyerlerinde vardiya usulü görev yapmak ve nöbet tutmak gerekebilir. Yağ teknikeri, çalışırken daha çok malzeme ve makinelerle uğraşır. Zaman zaman gıda mühendisi, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Yağ teknikerleri genellikle özel sektöre ait,
- Yağ üretimi yapan, fabrika ve imalathanelerde çalışırlar.
- Bir kısmı da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına ve belediyelere bağlı kuruluşlarda görev almaktadırlar.

Yağ endüstrisi eğitimi yeni olduğu için yağ teknikeri yağ üretimi yapan işletmelerde kolaylıkla iş bulabilir. İş olanağı zeytin ve ayçiçeği üretimi yapılan yerlerde daha fazladır.
Mesleğin Geleceği
Yağ, insanların vazgeçemeyeceği bir besin maddesi olduğu için bu alanda nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, Gaziantep Üniversitesine bağlı Nizip Meslek Yüksekokulu “Yağ Endüstrisi” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Liselerinin; Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi- Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar “Yağ Endüstrisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim sırasında Türkçe, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri yanında, Yağ Kimyası, Yağ Teknolojisi, Yağ Kalite Kontrolü, Hijyen ve Sanitasyon, Gıda Mikrobiyolojisi, Zeytinyağı Endüstrisi, Gıda Mevzuatı ve Standartlar gibi meslek dersleri okutulur. Ayrıca bilgisayar uygulamaları yaptırılır ve öğrencilere bitirme projesi hazırlatılır.

MESLEKTE İLERLEME

Yağ Endüstrisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde;

- Beslenme ve Diyetik,
- Biyokimya,
- Gıda Mühendisliği,
- Kimya

lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Yağ teknikerleri işyerlerinde gösterdikleri başarıya göre vardiya amiri, planlama sorumlusu, şef yardımcısı, şef gibi görevlere atanabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt olanaklarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı burs olanaklarından da faydalanabilirler.

Yağ teknikerleri genellikle özel sektöre ait işyerlerinde çalışırlar ve ücretleri, çalıştıkları işyerinin büyüklüğüne ve kişinin deneyimine ve işindeki başarısına göre değişiklik gösterir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili Eğitim Kurumları,
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
· Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.


Kaynak: İskur