Her enstrümanda olduğu gibi kemanda da akort işlemi son derece önemlidir. Doğru akort edilmemiş bir kemandan doğru sesler çıkmayacağı için müzik parçaları doğru bir şekilde çalınamaz. Bu yüzden her çalışma öncesinde kemanın mutlaka akort edilmesi gerekir.

Müzik kulağı çok iyi olan kişiler kemanı akort etmek için herhangi bir araca ihtiyaç duymayabilirler. Ancak çoğu kişi kemanı akort etmek için tuner adı verilen akort cihazlarından faydalanmaktadır. Bunun yanında keman akordunun yapılabileceği bazı bilgisayar programları ve uygulamalar da bulunmaktadır. Akort aletlerinde ya da akort programlarında genellikle notalar harflerle gösterildiklerinden bu harflerin hangi notayı ifade ettiği bilinmelidir. Buna göre nota ve harf eşleştirmeleri şu şekildedir; A-La, B-Si, C-Do, D-Re, E-Mi, F-Fa, G-Sol.

Keman akort etmek için kullanılacak diğer bir yöntem de piyanodan veya doğru akort edilmiş başka bir enstrümandan ses alınmasıdır. Bu şekilde keman, diğer enstrümandan alınan sesle aynı sesi çıkartacak şekilde ayarlanarak doğru bir şekilde akort edilebilir.

Keman Nasıl Akort Edilir?

Keman akort etmek için öncelikle keman tellerinin nota değerlerinin bilinmesi gerekir. Keman tellerinin nota değerleri yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla Sol (G), Re (D), La (A) ve Mi (E) şeklindedir.

Öncelikle akort edilecek telin karar sesi başka bir enstrümandan ya da programdan alınır ve kemanın teli parmak ile çekilir. Eğer kemandan çıkan ses olması gerekenden daha ince ise keman burgusu gevşetilir ve ses kalınlaştırılır. Kemandan çıkan ses olması gerekenden kalın ise de burgu sıkılarak ses inceltilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; sol taraftaki burguların saatin tersi yönünde, sağ taraftaki burguların ise saat yönünde çevrilerek sıkılması gerektiğidir.

Kemandan kaynak ses ile aynı ses elde edildiğinde telin akordu yapılmış olacaktır. Bu şekilde tüm teller sırasıyla akort edilir.

Burgularla akort işlemi tamamlandıktan sonra bir de teller üzerinde yay çekilerek tellerden çıkan sesler aynı şekilde kontrol edilmelidir. Eğer küçük farklar kaldıysa bu kez tellerin sıkılıp gevşetilmesi işlemi burgulardan değil de, kemanın kuyruğunda bulunan fix adı verilen yuvarlak parçalardan yapılmalıdır. Fixler saat yönünde çevrildiklerinde keman teli gerilerek daha ince ses verecek, fix satin tersi yönünde çevrildiğinde ise keman sesi daha kalın ses verecektir. Bu şekilde fixler kullanılarak keman akordunun ince ayarı da yapılmış olur.

Birçok akort programı veya cihazı bir mikrofon yardımıyla enstrümandan çıkan sesin frekansını algılayarak kullanıcıyı teli sıkıp gevşetmeleri konusunda yönlendirirler. Bu şekilde akort işlemi çok daha kolay bir şekilde yapılabilir.


Alıntı