Telleri bir mızrapla titreştirilerek çalınan çalgılardır.

* Kopuz
* Bağlama

Meydan sazı
Divan sazı
Çöğür
Bozuk
Tambura
Cura
Bulgari

* Tar
* Lavta
* Tambur
* Ut
* Kanun
* Santur