Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilere orta öğretim seviyesinde genel kültür vermek; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarından görev yapacak yabancı dil bilen ara sınıf teknik elaman yetiştirmek amacımızdır
İngilizce hazırlık sınıfının üzerine 3 yıl süreli eğitim veren parasız yatılı okulumuzu 2. sınıfta öğrencinin isteği ve 1. sınıf not ortalaması dikkate alınarak bilgisayar ve elektronik bölümlerine ayrılır.

Okulumuzda iki lisan laboratuvarı iki bilgisayar atölyesi ve bir elektronik atölyesi mevcuttur. Her iki atölyede tamir bakım ve montajlama kullanım çeşitli devreler ve toplama bilgisayarlar oluşturma işlemleri yapılabilmektedir.

Hava gözleminin yapıldığı rasat parkı kapalı spor salonu iki basketbol bir vbol sahası mutfakyemekhane konferans salonu iki kütüphane ve kantini öğrencilere hizmet vermektedir.
Meslekî uygulamalar kampüsü içinde bulunduğumuz Devlet Meteoroloji İşleri Genel MüdürlüğüMeteoroloji Ankara Bölge Müdürlüğü ve taşra teşkilatımızda rasat parklarında usta öğretici ve uygulamacılar gözetiminde yapılır.

OKULA KESİN KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER
1. Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi sınavını kazandığını gösteren belge
2. İlköğretim veya dengi okul diploması (Diploması düzenlenmeyenlerden mezuniyet geçici belgesi)
3. Nüfus Cüzdanı veya tastikli örneği
4. Kanunen öğrenciliğe engel bir durumu olmadığını belirtir Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge
5. 45x6 cm ebatlı 6 adet fotoğraf
6. Hükümet Tabibliğinden alınacak ?Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi yatılı öğrencisi olur? belgeli sağlık raporu.
7. İkamet ilmuhaberi

Alıntı