Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek lisesinin amacı Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermekonlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak çözüm yollarını aramak yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen ara kademede mesleki ve teknik eleman yetiştirmektir.

Dört yıl süreli ağırlıklı İngilizce dil eğitimi veren okulumuzda lise seviyesinde gündüzlü eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde dersler genel olarak dört grupta toplanmaktadır.
Fen ağırlıklı dersler: Matematik Fizik Kimya ve Biyoloji
Kültür Dersleri: Tarih Edebiyat Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Coğrafya İnkilap Tarihi Millî Güvenlikİngilizce Beden Eğitimi Bilgisayar Resim Müzik ve felsefe
Hukuk ağırlıklı dersler: Medeni Hukuk Kamu Hukuku Miras Hukuku Ayni Haklar
Mesleki mevzuata dayalı dersler: Topoğrafya Kadastro Tekniği Kadastro Mevzuatı Kartoğrafya Tapu Sicili

Eğitim-Öğretim Ve Sosyal Hizmetleri
Öğrencilerimiz yabancı dillerini çağdaş eğitim teknolojisi ile donatımlı lisan laboratuvalarımızda daha ileri düzeylerde geliştirmektedir.

Bilgisayar laboratuvarında bilgisayar destekli eğitim programları uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Kadrolu uzman hekim ve sağlık personeliyle tüm öğrencilerin sağlık durumlarıyla yakından ilgilenilmektedir.

Okul Kütüphanesinde her konuda yararlanabilecek bilimsel ve mesleki bilgilere sahip olan kitaplar bulunmaktadır.

Çeşitli sportif etkinliklerin ve folklör faaliyetlerinin sürdürüldüğü gece ve gündüz hizmet veren kapalı spor solonu modern bir eğitim ortamıdır.

Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri televizyon video masa tenisi satranç etkinlikleri mevcuttur.

Lisemizi bitiren öğrencilerimiz için tüm Üniversitelerin fakülte ve yüksekokulları açıktır. Ayrıca imtihana girmeden 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına girebilirler.


Okula Kesin Kayıt Yaptırmak İsteyen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:
Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini kazananlardan kazanma belgesi diğerlerinden sınav sonuç belgesi
İlköğretim diplomasının aslı.
Nüfus Cüzdanı örneği
Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal kağıdı
Açık başla ve önden çekilmiş (45 x 6 cm) ebatlı 6 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık raporu.

Alıntı