Yakup(a.s) ile Ölüm Meleği(Azrail)

Salihlerden biri babasını rüyasında görüyor.Babasına:
"-Ey babacığım,nasılsın halin iyi mi?"Babası:
"-Ey oğul,dünyada hep gafil yaşadık ve gafil öldük"
diye cevap verir.
Zahri Riyaz'da aktarıldığına göre Yakup(a.s.)'la Azrail iki dost idiler.Birgün ölüm meleği onu ziyarete geldi.
Yakup(a.s.)Meleğe:
-Ey ölüm meleği,beni ziyaret için mi yoksa ruhumu teslim amak için mi geldin?
Ölüm meleği:
-Seni ziyarete geldim.
Yakup(a.s.):
-Sana bir ricada bulunmak istiyorum.
Ölüm meleği:
-Ne sormak istiyorsun?
Yakup(a.s.):
-Benim ruhumu teslim alacağın zaman bana bildirir misin?
Azrail:
-Sana iki veya üç haberci göndereceğim"der.
Aradan uzun zaman geçer sonra Azrail Yakup(a.s.)'a gelir.
Yakup(a.s):
-Beni ziyarete mi yoksa,ruhumu teslim almaya mı geldin?diye sorar.
-Ruhunu almaya geldim,der.
Yakup(a.s.):
-Sen bana iki ve ya üç haberci göndermeyecekmiydşn?derç.
Azrail de:
-Ben sana haberci yolladım.
1-Saçları siyahdı beyazlaştı.
2-Vücudun kuvvetliydi zayıfladı.
3-Vücudun dimdikken kamburlaştı.
-Ey Yakup(a.s.)bunlar benim,insanoğluna ölümlerinden önce gönderdiğim habercilerdir,der
Dörtlük:
Günler aylar geçerken günahım artmaktadır
Ölüm meleği gelmiş kalp gaflet etmektedir.
Dünyada nasip sana,gurur ve pişmanlıklar
Dünyada kalmayı kalp boşuna gütmektedir!