Bu rüya hem olumlu, iyi, güzel, hayırlı hem de olumsuz ve kötü şekilde değerlendirilir. Bazen şifa, çare, çözüm olarak kabul edilirken bazen de tam tersi şekilde rüyayı gören kişinin yaşayacağı ve karşılaşacağı sorunlar karşısında biçare duruma düşeceğine, üzüleceğine, ağlayacağına ve mutsuz olacağına işaret eder