BAYRAK: Bir kimsenin rüyada bayrak görmesi, şan ve şöhrete ve iyi bir hale
Fihrist’e dön
delâlet eder. Rüyada beyaz bir bayrak görmek, saliha ve temiz bir kadına işarettir. Ev
üzerinde bayrağın dalgalandığını görmek, o evden birinin öleceğine delâlet eder. Rüyada
kendi hesabına bayrak aldığını görmek, bulunduğu mevkiden azledileceğine
alâmettir.
Bekâr bir adamın kırmızı bayrak görmesi, kötü huylu bir kadınla evleneceğine delâlet
eder