Peygamberimizin Hanımları

Ayse-i Siddiyka
Cuveyriye Bint-i Haris
Hafsa
Hatice-yi Kübra
Meymune bint-i Haris
Safiye Bint-i Hayy
Sûde Bint-i Zem'a
Ümm-i Habibe
Ümm-i Seleme
Zeyneb Bint-i Cahş
Zeyneb Bint-i Huzeyme

Peygamberimizin Kızları

Fatıma
Rukiyye
Ümmü Gülsum
Zeynep

Peygamberimizin Torunları

Emame Bint-i Ebi'l As
Zeynep Bint-i Ali
Hala ve Teyzeleri
Erva Binti Abdülmüttalib
Halide binti Esved
Safiyye Binti Abdülmuttalib
Ümmü Haram

Diğer Hanım Sahabilerden

Afra Hatun
Aişe Binti Sad
Âtike Binti Zeyd
Cemile Binti Sabit
Cemile Binti Übey
Dürre Bint-i Ebi Leheb
Esma Bint-i Amr
Esma Bint-i Umeys
Esma Binti Yezid
Fatima Bin Esed
Fatime Binti Hattab
Fatime Binti Kays
Fatıma Binti Yeman
Habibe Binti Cahş
Habibe Binti Sehl
Hâlime Hatun
Hind Binti Amr
Hamne Binti Cahş
Havle Binti Hakim
Havle Binti Kays
Havle Binti Salebe
Havle Binti Tuveyt
Hind Binti Utbe
Huleyde Binti Kays
Hünsa Amr İbni eş-Şerid
Leyla bint-i Ebi Hasme
Kayle Binti Rahme
Rubeyyi Binti Muavviz
Seffane Binti Hatim
Sümeyye Binti Habbat
Sümeyra Binti Kays
Şeyma Binti Hâris
Şifa Binti Abdullah
Tümadır Binti Amr
Ümmü Atıyye
Ümmü Büceyd
Ümmü Eymen
Ümmü Fadl
Ümmü Hâni
Ümmü İshak Ganaviyye
Ümmü Kühha
Ümmü Şerik
Ümmü Gülsüm Binti Ukbe
Ümmü Hakim Binti Haris
Ümmü Mabed
Ümmü Râfi Selmâ
Ümmü Ruman
Ümmü Süleym
Ümmü Ümare
Ümmü Mübeşşir
Ümmü Varaka
Ümmü Zer Gifarriye
Ümmü Züfer
Ümmü'd Derda
Zinnire