Osmanlı Sultanları ve Hüküm Sürdükleri Yılların Listesi

Osmanlı tahtına toplam 36 padişah oturmuştur. Bunlar:


Osman Gazi (1281-1326)
Orhan Gazi (1326-1359)
Murad Hüdavendigar (1359-1389, Murad I )
Yıldırım Bayezid (1389 -1402)
Sultan Birinci Mehmed (1403-1421, Çelebi)
Sultan İkinci Murad (1421-1451)
Fatih Sultan Mehmed (1451-1481, Mehmed II)
Sultan İkinci Bayezid (1481-1512)
Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
Sultan İkinci Selim (1566-1574)
Sultan Üçüncü Murad (1574-1595)
Sultan Üçüncü Mehmed (1595-1603)
Sultan Birinci Ahmed (1603-1617)
Sultan Birinci Mustafa (1617-1618, 1622-1623)
Sultan İkinci Osman (1618-1622, Genç Osman)
Sultan Dördüncü Murad (1623-1640)
Sultan İbrahim (1640-1648)
Sultan Altıncı Mehmed (1648-1687)
Sultan İkinci Süleyman (1687-1691)
Sultan İkinci Ahmed (1691-1695)
Sultan İkinci Mustafa (1695-1703)
Sultan Üçüncü Ahmed (1703-1730)
Sultan Birinci Mahmud (1730-1754)
Sultan Üçüncü Osman (1754-1757)
Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774)
Sultan Birinci Abdülhamid (1774-1789)
Sultan Üçüncü Selim (1789-1807)
Sultan Dördüncü Mustafa (1807-1808)
Sultan İkinci Mahmud (1808-1839)
Sultan Birinci Abdülmecid (1839-1861)
Sultan Abdülaziz (1861-1876)
Sultan Beşinci Murad (1876)
Sultan İkinci Abdülhamid (1876-1909)
Sultan Beşinci Mehmed (1909-1918, Reşad)
Sultan Altıncı Mehmed (1918-1922, Vahideddin)