Üç Aylar ve FaziletleriReceb kelimesi üç harften ibarettir: R – C – B, Ra: Allah’ın rahmetine, Cim: Allah’ın cömertliğine ve yardımına; Ba da: Allah’ın birr ü ihsânına yani ihsânının bolluğuna delâlet eder. Bununla beraber, bu ayın evvelinden sonuna kadar Hakk Teâla’dan kullarına üç lûtuf ihsan edilir ki, bunlar da; azapsız zahmetsiz rahmet; bol bol vermek ve eziyetsiz iyilik ve güzelliktir.

-Abdülkâdir-i Geylani Hz.