. Yüreğin ortasında siyah bir nokta, süveyda bulunur. Süveyda iç güneşin, batın güneşin doğduğu yerdir.

Çekirdeğin içinde ağaç gizlidir. Gönlün içinde de ilahi kitabın nüshası, nâmütenâhi sırlar gizlidir.

Nokta-i süveyda iki yüzlü bir aynadır. Bu yüzlerden biri görülen aleme, diğeri görülmeyen aleme yani alem-i gayba bakar. Bu ayna cilalı olursa onda alem-i gaybın nurları tezahür eder. Bu ayna herkeste vardır. Fakat gaflet, neşe, şehvet ve dünya sevgisi ile paslanmıştır. Cilası hakikati bilmek, şeriata uymak, zühdlük ve tefekkürle olur.

Eşrefoğlu rumi-- müzekkin nufüs