Amy Winehouse | A Song For You - Şarkı Sözü Türkçe Çeviri

I've been so many places in my life and time
Hayatım ve zamanım boyunca çok yerde oldum
I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme
Birçok şarkı söyledim, birçok kötü ezgi yaptım
I've acted out my life in stages
Sahnelerde hayatımı sergiledim
With ten thousand people watching
10,000 izleyen insana
But we're alone now and I'm singing this song for you
Ama artık yalnızız ve bu şarkıyı sana söylüyorum

I know your image of me is what I hope to be
Kafandaki görüntüm görmeyi umduğum şey biliyorum
I've treated you unkindly but can't you see
Sana kaba davrandım ama anlamıyorsun
There's no one more important to me
Senden başak hiçbir şey önemli değil
So darlin', won't you please see through me?
Sevgilim, beni anlayabilir misin lütfen?
Cause we're alone now and I'm singing this song for you
Çünkü artık yalnızız ve bu şarkıyı sana söylüyorum

You taught me precious secrets of the truth withholding nothing
Hiçbir şeyi esirgemeyen değerli sırlarının gerçeğini öğrettin bana
You came out in front, well baby I was hiding
Önde geldin, bebeğim saklanıyordum
But now I'm so much better with my words coming together
Ama şimdi birleşen cümlelerimle daha da iyiyim
Listen to the melody cause my love is in there hiding
Melodiyi dinle çünkü aşkım orada saklanıyor

I love you in a place where there's no space or time
Seni boşluğun ya da zamanın olmadığı bir yerde seviyorum
I love you for my life
Hayatım için seni seviyorum
Cause you the boy next door and a friend of mine
Çünkü sen komşu çocuğusun ve arkadaşımsın
And when my life is over
Ve hayatım bitti
Remember
Hatırla
When we were together
And I was singing this song for you
Ve bu şarkıyı sana söylüyordum

We were alone and
Yalnızdık ve
I was singing this song for you
Bu şarkıyı sana söylüyordum