Synthesizer

Synthesizer farklı türde bir müzik yaratmak ve elektriksel sinyaller üretmek için kullanılan bir müzik aletidir. Synthesizer,amfilerden ses çıkarmak için elektriksel sinyalleri amfilere gönderir.

Synthesizerler elektriksel sinyaller yaratmak için çeşitli teknoloji ve programlanmış algoritmalar kullanır. Genellikle piyano benzeri klavye aracılığı ile kontrol edilir. İçerisinde yerleşik olarak kontroler bulunmayan Synthesizerler MIDI veya CV/Gate metodu ile kontrol edilir.

İlk elektrikli synthesizer 1876 yılında Elisha Gray tarafından yapılmıştır.