Akdeniz bölgesinde platolar oldukça yaygın olmaktadır özellikle Toros dağlarının yer alması ile birlikte dağlık ve engebeli araziler görünmektedir. Bölgede Toros dağları kendisinin varlığın sürdürür körfez kesimlerini arasına almaktadır.


Bulunan platolar Teke ve Taşeli platosu olmak üzere iki tane bulunmaktadır. Akdeniz bölgesindeki Teke platosu karstik şekil görülmektedir. Yer şeklinin engebeli olması tarım olarak elveriş olmamaktadır. Buralarda nüfus yoğunluğu da fazla görülmeyip az miktarda olmaktadır.

Taşeli platosu da karstik şekillerde oluşmaktadır bir çok çukur alan olduğundan dolayı tarım yapılmamaktadır. Çukurların olması yağmurların burada birikip emilmesine sebep olmaktadır. Özellikle platoda kırmızı renge sahip Terra Rossa toprakları olup kuraklık göstermektedir. Çöl gibi sıklıkla kurak olarak görülüyor.

Alıntı