Kafası Doğuştan Güzel Burçlar


Zodyak’ta belli burçların sıra dışı bir düşünce sistemi ve görüşlerini ifade ediş şekli vardır. Tavırlarındaki farklılık yüzünden tuhaf bir izlenim yaratırlar. Genelde normal insanlar olmalarına karşın marjinal tarzları sebebiyle “kafası doğuştan güzel” diye adlandırılırlar. İçten ve açık sözlü olan bu kişiler ne çektiyse dilinden çekmiştir.Balık
Astroloji dünyasının en şahsına münhasır ve anlaması güç burcudur. Her zaman yaşamın dışında bir tarzı olan bu kişiler son burç olduğu için diğer burçların özelliklerini de dönem dönem yansıtır. Bu da çevresinde dengesiz imajı yaratabilir. Gerçek dünyadan ziyade hayal dünyası ile ilgilenir ve duygularına göre hareket eder. Yaşamın gelip geçici olduğu fikriyatıyla maddi kazanımları veya kayıpları fazla umursamaz. Ruh halindeki gelgitler sebebiyle zaman zaman buhranlar yaşar ve bunu sosyal yaşamda bir şekilde belli ederler. Bir gün önce çok mutlu iken ertesi gün karamsar hislerle keyfi kaçabilir. Dert ettiği konularda sarf ettiği sözler melankolik ve fazla hayalperest gelebilir. Hayal dünyası Balıkların mabedi gibidir ve bu alemde çok fazla zaman geçirince dalgın olduğu yorumu yapılabilir.


Yay
Su grubu üyeleriyle tamamen farklı olmasına karşın Balıklar ile kafası güzel olmak gibi ortak bir özelliği vardır. Felsefi düşünce sistemiyle fazla ilgilendiği için yaşama dair yaygın kalıpların dışında görüşler sunar. Sıradan bir muhabbet sırasında varoluş felsefesine bodoslama atladığında “Neden bahsediyorsun, kafan güzel mi?” şeklinde tepkiler alabilir. İnsanoğlunun nereden geldiği, nereye gideceği, amaçlarının bir anlam ifade edip etmediği gibi tartışmaları çok sever. Yay burçlarının merak ve keşfetme açlığı sonsuza dek sürebilir. Bu sebeple farklı coğrafyaları, kültürleri, inanç sistemlerini keşfetmeye çalışır. Bu öğrendiklerini yoğurup kendi çevresinde de uygulamak ister. Bu sıra dışı tutumu herkese olağan gelmeyebilir. Yayların en dikkat çeken özelliklerinden biri patavatsızlığıdır. Aklına gelen her şeyi bir anda söylediği için ortamdakileri şoka uğratabilir. Dalgınlığından ötürü uzun süre kırdığı potun farkına da varmaz.


Kova
Yukarıdaki burçlar kadar olmasa da sürünün dışında bir kişiliği vardır. Radikal görüşleriyle her zaman etrafındakilere göre farklı bir izlenim yaratır. Öngörülü bakış açısı olan Kovalar, toplumda her zaman önde giden insanlardır. Tarihin ve teknolojinin akışına yön verecek potansiyeldedirler. Açık sözlülükleriyle fikirlerini tereddüt etmeden veya çekinmeden ifade eder, bu da insanlara garip gelebilir. “El alem ne der” kaygısı duymadan yaşarlar. Dahi deli diye nitelenen insanların çok fazla çıktığı bu insanların, rahat tavırları topluma çılgınca gelebilir. Aslında Kovalar diğer insanların toplum baskısı sebebiyle bilinçaltına ittiği fikirleri veya tavırları uygulayan insanlardır. Statüsü sebebiyle başkalarının çekindiği otoriter kişilere tepkilerini açıkça gösterirler. Geleneksel ve ön yargılarla ötelenmiş söylemlerin uygulayıcısıdırlar. Samimiyeti ve aykırı tutumu nedeniyle dokuz köyden kovulsa da bildiğini okumaya devam eder.