Güneş, babamızla ilgili bilgileri veren en temel göstergedir. Astrolojik açıdan Güneş, diğer bir deyişle, özburcumuz aynı zamanda bilinçli yönlerimizi, hayatta ne olmak, ne yapmak istediğimizle ilgili bilgiler de verir. Bu bakımdan bilinçli seçimlerimizin baba figürü ile aynı olmasına şaşırmamalıyız. Zira, babamız hayata karşı kendimizi ne kadar güvenli ve cesur bir şekilde hazırladığımızla da yakından ilişkilidir. Zayıf ve silik baba figürü taşıyan kişilerin mesleki hayatlarında, genel olarak kariyer çizgilerinde büyük belirsizlikler, kararsızlıklar görürüz. Baba, figür olarak bizi dış dünyaya hazırlayan kişidir.

Öncelikle, gündüz ya da gece doğduğumuz Güneş’in gücünü anlayabilmemiz için çok önemlidir. Eğer gündüz doğmuşsak (Güneş’in ufuk çizgisinin üstünde olduğu durum) ve Güneş özellikle eril burçlarda ise (Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Saka) babamız daha fazla güç sahibi, kendi başına yetkin, kendine güvenen ve kendi hayatında daha yaratıcı ve karar alıcı bir karaktere sahip demektir. Gündüz haritalarında, Güneş dişil bir burçta ise (Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık) ve 11.,10. 9., 7. evlerde ise, bu yine babamızın etkin, bize yardımcı olan ancak daha kontrollü ya da risk almakta biraz daha çekinik bir yapıda olduğunu anlatır. Eğer gece doğmuşsak (Güneş ufuk çizgisinin altında) bu baba açısından daha zayıflatıcı bir göstergedir. Gece haritalarında Güneş eril burçlarda, babanın enerjisinin kolay dağılmasına, istikrarsız ve daha sorumsuz olmasına neden olabilir. Gece haritasında, Güneş eğer dişil burçlarda ise, bu durum baba figürünü daha pasif, etkisiz, keyfine düşkün ancak atıl kılar. Genel olarak Güneş’in 6., 8. ya da 12. evde olması babanın zorlandığını, değişik sıkıntılar içinde olduğunu, onunla açık ve yararlı bir iletişim kurmanın zor olduğu koşullara işaret eder. Dolayısıyla, bu durum bizim kendi özgüvenimizin de kolayca sarsılabildiği, yaratıcılığımızı ortaya koyarken engellendiğimiz durumlara karşılık gelir.

Güneş’in yaptığı açılar da babamızla ilgili önemli bilgiler verir. Güneş’in Satürn’le rahat açıları daha muhafazakar, ciddi ve sorumlu bir babaya işaret ederken, Güneş’in Satürn’le kare ya da karşıt açı içerisinde olması babadan kaynaklanan problemlere, engellere, katılıklara, soğumaya işaret edebilir. Satürn de baba figürü ile yakından ilgilidir. Satürn’ün haritamızdaki konumu babamızın iş hayatı ve kariyeri ile yakından ilişkili bir göstergedir. Zayıf bir Satürn babanın kendi kaynaklarını çarçur ettiğini ya da iyi değerlendirememiş olduğunu anlarabilir. Güçlü bir Satürn ise, babadan bize kalan sağlam şeyler olduğunu ifade eder. Güneş’in Uranüs’le açıları babadan erken kopmaya, başkaldırılara, Neptün’le olan açısı babanın karmaşık durumuna, onunla temasın net olamamasına ve zayıflıklara, Pluton’la açısı babamızla ilişkimizde güç oyunlarına ve manipülasyona açık olduğumuzu gösterir. Güneş’in Jüpiter’le açıları babanın daha güçlü ve etkin bir kişi olabileceğini açıklar. Her durumda, astrolojik haritamızda Güneş’in konumu,etkinliği babamızı ve bize ondan yansıyan kapasiteleri ortaya koyar.

R.Hakan Kirkoglu