Belediyede Belediye Başkanının söylevine cevap olarak söylenmiştir.Manisa’nın saygıdeğer halkı:

Yaptığınız bu coşkun gösteri ve sevinçle oluşan heyecanın şiddeti sona ermeden bana izin veriniz, sizi bütün içtenlikle selâmlayayım ve hakkımdaki gösteriden dolayı teşekkür edeyim.Saygıdeğer arkadaşlar, sizin düşüncelerinizi, sevgilerinizi çok özlü bir şekilde anlatan Belediye Başkanı Beyefendinin sözlerini ikiye ayıracağım: Birincisi şahsıma ait övgülerinizdir. Buna teşekkür ederim. İkinci taraf ki, en önemlisi en temel olanıdır. O da sizin yükselme ve yenilenme yollarında atmakta olduğunuz adımların anlamlı delilleridir. Bunları da tam bu takdirle anarım. Saygıdeğer halk, bu noktada övünme vesilemiz olan bir yönü arz edeyim. Görülüyor ki, bizim kalbimiz, bizim fikrimiz tamamiyle sizin duygularınıza, düşüncelerinize ve işlerinize uymaktır (hayhay sesleri). Bu sebeple tekrar etmek isterim. Bütün memleket bütün dünya bilsin ki, Türkiye halkı lideriyle, idare edenleri ve liderleriyle de halkıyla beraber aynı yolun yolcusu, aynı düşüncede insanlardır.

Sayın Manisalılar, ben Manisa’yı yangınlar içinde yıkık ve toz içinde görmüştüm. Saygıdeğer Manisalılar, ben sizi karanlıktan, ateşten, esaretten henüz kurtulduğunuz bir zamanda görmüştüm. Fakat o günkü durumları itiraf edeyim, gerçek üzüntüyle anlamadım. Gerçi siz eziyet ve taarruzun şiddetli darbelerinden henüz kurtulmuştunuz. Fakat ben emindim ki, bu kadar şiddetli darbeler insanların imanlarını destekler. Yeteneği, özü olan bir millet öyle darbelerden ders alır. Geçmişe oranla geleceğini daha çok parlak yapabilir. Saygıdeğer arkadaşlar, felâketler insanları, akılları başında olan milletleri daima kararlı hamlelere iter ve işte siz de o hamleleri yapmaktasınız. Bugün bayındırlık bakımından gördüklerim bu hamlelerin çok açık görüntüleridir. Arkadaşlar, bugün hazırlıklı oluşumuz ve kararlılığınızın çok az zamanda çok verimli sonuçlar vereceğine emin olarak sizi tekrar saygıyla selâmlarım.Hâkimiyet-i Milliye: 12.10.1925