Buhara Delegeleri Recep ve Nazarî’ye Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında yapılan kabul töreninde söylenmiştir.

Buhara Olağanüstü Siyasî Yetkilisi Beyler,Buhara Halk Şûralar Cumhuriyeti halkı ve Hükûmetinin Bakanlar Komitesi ve Bakanlar Şûrası adına gelen saygıdeğer heyetinize Türk halkı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti adına hoşgeldiniz diyorum. Buharalıların milletimizle örfî ve dinî kalpten bağlılığına rağmen işbu bağlılığın şimdiye kadar uygulama alanında gereği gibi görünmemesine işgâlci ve zalim kuvvetlerin varlığı engel olmuştu. Kahraman Türkiye ordularının da büyük bir övünme payı olan büyük doğu inkılâbı, mazlum doğuluları günden güne sıklaşan, sağlamlaşan bağlarla birbirine bağlamaktadır. “Her milletin kendi geleceğini kendisi tayin edebilmek” hakkını yalnız düşüncede değil, uygulamada bile tanıyan Rusya inkılâbını yapanların düşüncesever hareketleri sayesinde, bugün Rusya’nın müttefiki olan Bağımsız Buhara Halk Şûralar Cumhuriyeti’nin dış ilişkilerde ilk yetkili heyetini Türkiye Halk hükûmetine gönderdiğinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı sıfatıyla adı geçen cumhuriyete övgülerimle teşekkür ederim.

Buhara halkının Türkiye’deki Türk ve Müslüman kardeşlerine hediye olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim ile, Türkiye halk ordusuna takdir nişanı ve kutlama olarak gönderdiği kılınç, din hakkı ile hakka hizmeti kuvveti temsil eden olağanüstü muazzam ve değerli iki hatıradır.Bu emanetleri elinizden alırken kalbim heyecan ile doldu. Halkımız ve ordumuz, uzaklardaki kardaşlarımızdan gelen, cesaretlendiren ve kutlayan nişanelerinden şüphesiz çok duygulu ve mutlu olacaklardır. Dindaş ve karındaş Buhara halkının isteğini yerine getirerek bu kutsal kitabı millete, kıymetli kılıcı da İzmir fatihine teslim edeceğim. Allah’ın izni ile İnönü ve Sakarya zaferlerini kazanan millî ordumuz, İnşallah çok yakında bu kılıncı da kazanmış olacaktır. Saygıdeğer heyetinize de Türk halkı ve ordusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükûmeti adına teşekkür ederim.
Hâkimiyet-i Milliye: 8.1.1922