Efendim, Salâhattin Beyefendinin Meclis’in kuruluşunun başlangıcından bu ana kadar diğer arkadaşlara katılmadıklarından birçok noktaları henüz tamamen kavramamış olduklarını kabul etmek isterim. Henüz yakın bir zamanda içimizde bulunuyorlar. Salâhattin Beyefendiyi böyle daima şüphelendirecek şekilde inanca yönlendiren ikinci bir görüş de olabilir. Çünkü Salâhattin Beyefendi, bu anlamda bir Meclis’in bu memleket için gereksiz olduğu ilkel görüşünde bulunuyorlardı. Var olan temsil kurulunun, bu konu için yeterli gelebileceği ve bu şekilde yetinilmesi fikrindeydiler ve bu görüşü korumakta olduğu için bugün bu Meclis’in anlamını kavrayamamaktadır. Bu konudan dolayı kendisini hoş görürüm.Üçüncü bir neden de, Salâhattin Beyefendi’yi yanlış düşüncelere yanlış kararlara, yanlış sonuca vardırabilir. O da kendi anlayışındandır. Bilirsiniz Salâhattin Bey, bu Meclis’in içine gelirken, bu milletin bağrına girerken İngiliz Elçiliğinden geçerek İngiliz torpitosuna binmiştir.Salâhattin Bey (Mersin)- Evet İngiliz torpitosiyle geldim.Mustafa Kemal Paşa (devamla)- Ve ilk yaptığı şey millî ve vatanî göreviyle uğraşan bir arkadaşı yerinden oynatmak ve yerine geçmek olmuştu. Bundan dolayı kendileri aslında kötü bir adamdır demek istemiyorum, diyelim, ancak bu anlayışlarla içimize geldiği için bazı durumumuzu bu şekilde görmektedir. Bundan dolayı olayları onunla aynı şekilde yargılayamayız.