UÇAR AVINDA ATIŞLAR (kara avcılığı)


1- Nokta veya insiyaki atış tekniği (ing- point, instictive veya snap shooting)


2- Korunan veya muhafaza edilen önleme tekniği (ing- sustained lead)

3- Süpürme tekniği (ing- swing through)

Ayrıntıya girmeden önleme kavramına bir göz atmak gerekir. Hareket eden hedef daima yer

değiştirdiğinden hiçbir zaman sabit bir hedef gibi nişan alınan noktada durmaz. Dolayısıyla atış

tekniğinin de bu şarta göre geliştirilmesi gerekir. Bu sorun bazı ilave faktörlerin de ele

alınması ile daha da karmaşık bir hal alır.

Birinci faktör; tepki süresidir (reaction time). Bu süre, beynin karar vermesi ile parmağın

tetiği çekmesi arasında geçen zamandır. Bir çok kişi için bu süre saniyenin beşte biri kadardır.

Ikinci faktör; mekanik gecikmedir (lock time). Tanımı ise, tetiğin çekilmesi ile saçmanın veya

merminin namluyu terk etmesi arasında geçen zamandır. Değişken olmakla beraber yaklaşık

saniyenin yedide biri kabul edilir.

Üçüncü faktör olarak da saçma veya merminin namludan çıktıktan sonra avın olduğu mesafeye erişmesi

için geçen zamandır. Burada hedefin hızı ve uçuş açısı göz önünde bulundurulur. Geçen süre yine

değişkendir.

Beynin karar verdiği andan itibaren = Tepki süresi + Mekanik gecikme + Avın bize olan

mesafesi + Avın uçuş açısı + Avın uçuş sürati’nden meydana gelen gecikmelerin telafisi için

tetik çekildiği anda hedefin önünde olunması gerekmektedir. Buna avcılık literatüründe

“önleme” denir.1- Nokta veya insiyaki atış tekniğiÇok özel eğitim ve deneyimle geliştirilebilen bu teknikte avcı tetiği çektiği an avın olabileceği

yeri hissederek uçuş yolundaki veya koşu yolundaki bir noktaya sabit bir atış yapmış olur.

Önleme bu teknikte içgüdüsel olarak kullanılır.2- Korunan veya muhafaza edilen önleme tekniğiKorunan önleme tekniğinde hedefin açı, mesafe ve hızı tahmin edilir ve bu tahmine dayanarak

hedefin önünde boşluktaki bir noktaya ateş edilir. Silah daima hareket halindedir, tetiği

çekerken tüfek asla durdurulmaz. Bu teknikte, tepki süresi, mekanik geçikme ve saçmanın hedefe

varıncaya kadar geçecek zamanın tahmini son derece önemlidir.

3- Süpürme tekniği (Swing)

Ava ilk başlayan acemi avcılar için en kolay ve başarıya giden en kısa yol süpürme tekniğidir.

Hali hazırda bu teknik avcılar ve atıcılar arasında son derece rağbet görmektedir. Bu teknikte

hedefin uçuş veya kaçış hattının arkasında bir noktadan başlayan hat üzerinden tüfek bir süpürme

(swing) hareketiyle savrulurken hedefin tam üstünde (tetik çekilir) atış yapılır.

Burada önemle belirtmek gerekir ki bu takip sırasında avcının ava olan uzaklığı ve avın hızı diğer

tekniklerde olduğu gibi önemli bir faktördür.

Tabiki bu bilgilere ilaveten fazla ava gitmek ,daha fazla atış yaptıkça çoğu avlanma teknikleri kendiliğinden gelişiyor.