Canlıların bugünkü yaşamlarını ve yeryüzüne dağılışını inceleyen, biyocoğrafyanın alt dalıdır