Günün Sözü DamlaDreamer.
Çok sıkıldıysan hayattan bir mezarlığa git. Ölüler iyi bilir; Yaşamak güzeldir.. - Necip Fazıl Kısakürek.
Etiket Listesi

Seçenekler
Seçenekler
Stil
Gece - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
30 Haziran 2016
Mesajlar
504
Seslenildi
19 Mesaj
Etiketlendi
51 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz

Standart Divan Edebiyatının Kadın Şairi Mihri Hatun Kimdir, Hayatı, Biyografisi

01 Eylül 2016
1

Sultan II. Bâyezîd devri kadın şairlerinden olup Amasyalıdır. Kaynaklar onu güzel, iffet sahibi ve hoş sohbetli biri olarak kaydederler. II. Bâyezid’in oğ*lu Şehzade Ahmed’in Amasya valiliği sırasında çevresinde oluşan edebî muhitte yer almayı başarmış, bayram ve Ramazan gibi değişik vesilelerle bu şehzadeye on bir methiye sunmuştur. Devrin padişahı II. Bâyezîd için de bir kasîde nazmedip gönderdiği ve karşılığında 3000 akçe ihsan aldığı bilinmektedir.

Divanının nüs*halarından birinde bu padişahın kütüphane mührünün bulunması, eserinin bir nüshasını tertip ederek II. Bâyezîd’e gönderdiği kanaatini uyandırmaktadır. Za*manının önde gelen şair ve bilginlerinden Necâtî, Güvâhî, Makâmî, Münîrî, Âftâbî, Zeyneb Hatun ve Hâtemî mahlasıyla şiir söyleyen Müeyyed-zâde Ab-durrahmân ile görüşüp karşılıklı şiirler yazmıştır. Özellikle Zatî ve Necatı Bey‘e yazdığı nazireleri, kendisine bu şairlerle boy ölçüşebilecek kadar güven duyduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Mihrî Hatun öldüğü zaman II. Bâyezîd tarafından yaptırılıp Zevâdiye namıyla anılan bir Halvetî tekkesinde metfun bulunan dedesi Pîr İlyâs’ın yanına defnedilmiştir.
Kaynaklar onun fıkıh ve ferâiz ile ilgili eserler kaleme aldığını bildirirlerse de bunlar günümüze gelmemiştir. Ancak müstakil bir eser olduğu anlaşılan ve mesnevi formunda yazılan Tazarru-nâme’si divan nüshalarının başında yer ala*rak günümüze kadar ulaşmıştır. İstanbul kütüphanelerinde üç nüshası bulunan bu eser Moskova’da neşredilmiştir.

Klâsik tarzda yazdıkları şiirlerde bu tarz gereği cinsiyet farkı ihsas etmeden klişeleşmiş güzel tipini terennüm eden kadın şairlerin eserlerinden farklı olarak, onun şiirlerinde yer yer kendi cinsinin ve özlemlerini ifade eden samimi ifadelere rastlanır. Latîfî, şiirde Neca*ti’ye ulaşmak için gazellerinin çoğunu ona nazire olarak yazdığını kaydeder. An*cak Mihrî, Necati’yi sadece kendisine örnek almakla kalmamış, şiirde bazen ona yetiştiğini imâ etmiştir.

Nitekim Latîfî, Necâtî’nin “döne döne” redifli gazeline çok nazire söylendiğini; ama Mihrî’ninkine benzer bir nazire olmadığını belirtir. Ancak Necâtî’nin bu tarz hareketlerden memnun olmadığı, onun hakkında yaz*dığı rivayet edilen bir kıt’adan anlaşılmaktadır. Mihrî’nin şiirleri devrinin şairle*rine nazaran oldukça sade bir üslûpla nazmedilmiştir.

Gece - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
30 Haziran 2016
Mesajlar
504
Seslenildi
19 Mesaj
Etiketlendi
51 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz
Standart Cevap: Divan Edebiyatının Kadın Şairi Mihri Hatun Kimdir, Hayatı, Biyografisi
01 Eylül 2016
2
ŞİİRLERİNDEN ÖRNEK
GAZEL


Ben umardım ki seni yâr-ı vefâ-dâr olasın
Ne bileydim ki seni böyle cefâ-kâr olasın
Hele sen kaaide-î cevrde eksik komadın
Dostluk hakkı ise ancağ ola var olasın
Reh-i âşkında neler çektüğüm ey dost benim
Bilesin bir gün ola aşka giriftâr olasın
Sözüme uymadın ey asılası dil dilerim
Ser-i zülfüne anın âhiri ber-dâr olasın
Sen ki cân gül-şeninin bi gül-i nev-restesisin
Ne revâdır bu ki her hâr ü hasa yâr olasın
Beni âzâde iken aşka giriftâr itdin
Göreyim sen de benim gibi giriftâr olasın
Bed-duâ etmezem ammâ ki Huda'dan dilerim
Bir senin gibi cefâ-kâra hevâ-dâr olasın
Şimdi bir hâldeyüz kim ilenen düşmanına
Der ki Mihrî gibi sen dahi siyeh-kâr olasın
Konuyu 1 kişi okuyor. (0 üye ve 1 ziyaretçi)
 
Seçenekler
Stil

Benzer Konular
Konu
Konuyu Başlatan
Forum
Cevaplar
Son Mesaj