Dış kuvvetlerin kaynağı Güneştir. Türkiye'de dış kuvvetler oldukça etkilidir. Bunun temel nedeni, Türkiye'nin IV. Jeolojik zamanda toptan yükselmiş olmasıdır.

Tabi her dış kuvvet farklı alanlarda etkilidir. Türkiye için özetlersek;

Akarsu Aşındırması: İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle yüksek kesimlerde etkilidir.
Akarsu Biriktirmesi: Kıyıda delta ovalarımız, içeride ise iç ovalarımız bulunur.

Rüzgar Aşındırma ve Biriktirmesi: Kurak ve yarı kurak bölgelerde etkilidir. Konya Ovası, Tuz Gölü çevresi, Konya-Karapınar çevresi bu dış kuvvetin etkili olduğu alanlardır.

Dalga Aşındırması: Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızda etkilidir. Bunun sebebi dağların uzanış yönüdür.
Dalga Biriktirmesi: Güneybatı Anadolu'da etkilidir.

Karstik Aşındırma ve Biriktirme: Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde etkilidir.

Buzul Aşındırma ve Biriktirmesi: Dağlarımızın yüksek kesimlerinde etkilidir.

Kütle Hareketleri: Erozyon tüm yurtta etkili iken, heyelan Doğu Karadeniz Bölümünde (sebebi: yağış, killi toprak ve eğim), kaya düşmesi ise Akdeniz Bölgesinde etkilidir.