Otokrasi, Monarşinin bir çeşitidir, anayasal sınırlamaları olmayan Monarşik yönetim tarzıdır. Stalinist otokrasi örneğinde olduğu gibi, iktidarın sadece tek bir bireyde toplan*dığı rejim biçimidir.
Yönetici, bütün siyasî yetkileri tek başında elinde bulundurur. Fakat monarşinin aksine yönetim miras yoluyla kalmamış kişi tarafından ele geçirilmiştir. Otokrat (buyurgan) rejimlerin temel özelliği, yönetimlerin halk adına karar vermesi, iyi- doğru- güzel'leri dayatması, buna karşın halkın sorunlarını çözümlemeyi de üstlenmesidir.

Buyurgan ya da yarı-buyurgan rejimlerde de halkın temsilcileri bulunmakla birlikte, onlar, "toplumun ürettiği çözümlerin yönetime iletilmesi" göreviyle yüklü görevliler değil -yönetimin devamı sayıldıkları için-, sorunlara toplum adına çözümler bulması gereken kişiler olarak görülürler.