Kördüğüm | 2. Bölümde Çalan Kalbin Tek Arkadaşı Sözleri
2. bölümde çalan ve Kıraç’ın söylediği Kalbin Tek Arkadaşı isimli şarkısı sözleriyle birlikte.
Bir Omuzuna Düşersem Bu Yorgun Başı
Siliverse Gözümden Akan Şu Yaşı
Bir Anlayabilse Beni Kalbin Tek Arkadaşı
Aşsa Bütün Dağları Aşsa Da Gelse
Saçlarını Öpsem Öpsem Koklasam
Uyusam Göğüsünde Sarıp Saklasam
O Gül Yüzü Seyretsem
Gözümü Hiç Kırpmasam
Düşse Karlı Yollara Düşse De Gelse

..