Avrupa Kıtası'nın en kuzey uçlarında, Rusya Federasyonu'na bağlı takımadalar. Rusça'da Yeni Yer anlamına gelir.

Arktik Okyanusu'nda bulunan Novaya Zemlya, Rusya'nın Arhangelsk Oblast'ına bağlıdır. 2002 yılı verilerine göre adanın 2.716 sâkini vardır.


Novaya Zemlya, iki büyük adadan oluşur. Severny ve Yujny Adası'nı birbirinden Matoçkin Boğazı ayırır.

Bu iki ada ise Kara Denizi ile Barents Denizi'ni birbirinden ayırır. Takımadaların toplam yüzölçümü 90.650 km2'dir.

Novaya Zemlya Soğuk Savaş dönemi boyunca önemli bir alan olmuş, genellikle nükleer test alanı olarak kullanılmıştır. Adalar genelde buzlar ile kaplı dağlık arazilerden oluşur.


Alıntı