İnsanın bilme gücünü yadsıyan öğretilerin niteliği..

Metafizik ve idealist felsefe usaaykırıklarla doludur. Usun yerine inanı koyan bütün dinci öğretiler, iradeyi koyan Schopenhauer ve Nietzsche, örneğin İngiliz tarihçisi A. Toynbee’nin tarih olaylarının esrarlı bir güç tarafından belirlendiği ve yönetildiği yolundaki savı usaaykırıcılıktır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu