Mors Alfabesi

1843'te Amerikalı bir ressam olan Samuel Morse, nokta ve çizgiden oluşan bir alfabe geliştirdi ve böylece hala kullanılmakta olan Mors alfabesi ortaya çıktı.

A -> .- -> di da B -> -... -> da di di dit

C -> -.-. -> da di da dit

D -> -.. -> da di dit

E -> . -> dit

F -> ..-. -> di di da dit

G -> --. -> da da dit

H -> .... -> di di di dit

I -> .. -> di dit

J -> .--- -> di da da da

K -> -.- -> da di da

L -> .-.. -> di da di dit

M -> -- -> da da

N -> -. -> da dit

O -> --- -> da da da

P -> .--. -> di da da dit

Q -> --.- -> da da di da

R -> .-. -> di da dit

S -> ... -> di di dit

T -> - -> da

U -> ..- -> di di da

V -> ...- -> di di di da

W -> .-- -> di da da

X -> -..- -> da di di da

Y -> -.-- -> a di da da

Z -> --.. -> da da di dit

0 -> ----- -> da da da da da

1 -> .---- -> di da da da da

2 -> ..--- -> di di da da da

3 -> ...-- -> di di di da da

4 -> ....- -> di di di di da

5 -> ..... -> di di di di dit

6 -> -.... -> da di di di dit

7 -> --... -> da da di di dit

8 -> ---.. -> da da da di dit

9 -> ----. -> da da da da dit

Ä -> .-.- -> di da di da

Ö -> ---. -> da da da dit

Ü -> ..-- -> di di da da

. -> .-.-.- -> di da di da di da

, -> --..-- -> da da di di da da

? -> ..--.. -> di di da da di dit :

-> ---... -> da da da di di dit ;

-> -.-.-. -> da di da di da dit

- -> -....- -> da di di di di da

/ -> -..-. -> da di di da dit

= -> -...- -> da di di di da

+ -> .-.-. -> di da di da dit

( -> -.--. -> da di da da dit

) -> -.--.- -> da di da da di da

" -> .-..-. -> di da di di da dit