Tatlı Su Balık türleri


Kedi Balıkları(Catfishes):
Ağız yapıları alta dönük,zeminden

yemlenen balıklardırlar.Ağızları çevresinde sayıları 4 ile 8

arasında değişen duyargaları vardır.Hemen hemen her akvaryumda

kullanılabilirler.Kedi balıkları hakkında genel kanı çöpçü

olduklarıdır fakat zeminde olanca güçleriyle yem arayışları

onların her bulduklarını yediklerini ve bir temizlik aracı

olduklarını göstermez.Kedi balıklarının bu çabası tamamen yem

içindir ve akvaryumunuzda oluşan pislikleri temizlemezler sadece

fazla atılan yemlerin onlar tarafından tüketileceğinden emin

olabilirsiniz.Kedi

balıkları genel olarak renksiz balıklardır fakat bu sınırlı renk

çeşidi içerisinde vücutlarındaki benek ve desenleriyle çok hoş

çeşitleri de vardır.


Tetralar(Characins):


Gerçek bir balık

görüntüsündedirler.Pulları parlak ve renkli ve dişlidirler.Orta

sularda yemlenen bu balıkların ağızları da buna uygundur.2-3

cm.lik küçük türleri olduğu gibi 25-30 cm. e kadar büyüyen

türleri de vardır.Hareketli ve göz alıcı renkli neon Tetralar

yanında vahşi piranhalar da bu türdendirler.Çoğunlukla Güney

Amerika kökenlidirler.
Barblar(Cyprinidae):


Çoğunlukla Tetralar la karıştırılan bu

balık grubu da Tetralar gibi parlak pullu ve hoş

balıklardırlar.Bu balıkların en belirgin özellikleri adipoz

yüzgeçlerinin bulunmamasıdır.Bir çoğunda göze çarpmayan ağız

uzantıları vardır ve dişsiz balıklardır.
Canlı <H4 style="DISPLAY: inline !important">Doğuranlar(Poecilidae):</H4>


Boyları genelde 6 cm. den fazla

olmayan balıklardırlar.Yumurtaları anne karnında çatlayarak

dışarıya atıldığı için canlı doğuran olarak

adlandırılırlar.ağızları su üstünden yemlenmeye uygun olarak

kafalarının üst kısmana doğrudur.Sırt yüzgeçleri vücutlarını

arka kısmına doğrudur ve adipoz yüzgeçleri yoktur.

</SPAN>

Goldfish: Japon balığı


Akvaryumculuğun başlamasına neden olan balıklar

diyebiliriz bu türe.Çinlilerin 11.yy dan bu yana besledikleri ve

geliştirdikleri bu balıklar bu gün çok farklı türe sahiptirler.
Chiclidler:

Bir çok türü olan chiclid balıkları balık türleri

içerisinde bu yönleriyle en karmaşık ve en ilginç

balıklardandırlar. Dışsal ağızlı parlak renkli kimi zaman

çizgili olan bu balıklar farklı üreme özellikleri gösterirler.

Amerika gölleri ve Afrikanın Malawi, Tanganyika ve victoria göllerinde yaşayan cichlid balıklarının en yaygın olanı malawi gölü balıklarıdır. Aşağıdaki tabloda en popüler olan türlerini görebilirsiniz. Tabloyu büyütmek için üstüne tıklayın

Labirentliler(Anabantoids):


Afrika ve Asya kökenli bu

balıklar durgun sularda yaşamalarından ve havadan da direkt

solunum yapmalarına yarayan labirent organlarının olmasından

dolayı bu adı almışlardır.Asya kökenlilerinin sırt yüzgeçleri

gösterişlidir.Üremeleri ilginç ve zevkli bir balık türüdür.
Killifishes:


Kısa ömürlü küçük balıklardırlar.Sezonluk balık

da denilir.Yaşadıkları ortam yok olduğunda bu balıklarda yok

olurlar,yaşam alanları canlandığında çamur içerisine bırakılan

yumurtalardan yavrular çıkar ve nesil kendisini devam ettirir.

Balıklar Arasında Uyumluluğu Gösteren Tablo-(Tıkla Büyüt)

Balık seçimi ve uyumlu balıklar

Kombinasyonlar:

Eğer akvaryumda balıklar arasında huzur yok ise tahmin edemeyeceğiz ve önüne geçemeyeceğiniz sorunlar sizi bekliyor demektir.Beslediğiniz balıklar tatlı su balıkları olmasına rağmen, iyi bir seçim yapılmazsa kendi aralarında uyumsuzluklar görülür. Her tatlı su balığı aynı akvaryumda beslenemez.Balık seçimiBalık seçiminde dikkat edeceğiniz en önemli ilk konu su şartlarıdır, önceki makalelerde okudugunuz gibi su değerleri besleyeceginiz ve bir arada tutacagınız balıklarla uyumlu olmalıdır.Akvaryum balıklarında davranışlar ve kendilerini koruma farklılıkları:Tatlı su akvaryum balıkları, yaşadığı doğal alanın da verdiği kendilerine has karakterlere sahiptirler. Bazı balıklar çiftleşmede çift tutarlar ve kendilerine bir bölge seçerler aynı zamanda orayı korurlar. Bir cok balık ise sakin davranışlarıyla kendi hayatlarını sürdürürler. Bazı balıklar ise çok heyecanlı ve korkak bir davraniş sergilleyerek saklanma ihtiyacı duyarlar.Akvaryum balıklarında yüzme hızı ve yüzme seviyeleri:Her tatlı su balığı kendi yüzgeç ve gövde yapısının kendisine verdiği imkan içerisinde akvaryumda aynı hızda yüzmez. Ve aynı su seviyesinde yüzmezler. Eğer her balık aynı su seviyesinde yüzseydi akvaryumda bir kaos ve görsel bozukluk olurdu.En az beşlik gruplar halinde tutulan balıkların bir çoğu sürüler halinde yüzerler, örneğin kardinal neon tetra balıkları gruplar halinde yüzerler. şunu da hatırlatayım akvaryumcudan kardinal tetra yerine, neon tetra almış iseniz; neon tetralar en az beşlik gruplar halinde tutulmalarına rağmen sürü halinde yüzmezler. Kardinal neon ile Tetra neon arasındaki fark budur. Fakat bunuda her akvaryumcu bilmez veya bilmek istemezler.Eğer akvaryumunuzda huzur ve uyumluluk istiyorsaniz bu ip uçlarını bilmenizi tavsiye ederiz.Önerilen Kombinasyonlar (uyumluluklar)Önerilen balık kombinasyonları

Çok kalabalık bir akvaryumdan kaçınmak için, genellikle her üç su seviyesinde yaşayan balıklardan seçilmesi tavsiye edilir. Örneğin; lepistes, gromi, neon/cardinal tetra ve zırhlı kedi balığı - veya plati, barblar,cüce çiklit ve zırhlı kedi balığı gibi grupların seçilmesi akvaryum içinde her alanın oldukça güzel kaplanmasını sağlar. Favori olan balıklarınızla beraber, bristlenose kedibalığı (Ancistrus dolichopterus) ve cüce vatoz (Otocinclus affinis) gibi yosun yiyen balıkları da seçmenizi öneririz.Bu balıklar sürekli olarak akvaryum camındaki, taşlardaki ve bitkilerin yapraklarındaki yosunları kazıyarak yer. Lepistes, plati, siyah moli ve kılıç kuyruk gibi canlı doğuran balıklar da yosun yer. Süs balıklarının çoğu için sıcaklığı 25°C civarında ve pH değeri 6.5 - 7.5 arasında olan su uygundur.

Canlı doğuranlar

Bu tür balıklar akvaryumun üst seviyelerinde yüzerler ve barışçıl balıklardır. Lepistes ile yaşayan balıklar başlığında da düşünebiliriz.Tetralar

Bunlar bir arada tutabileceğiniz en göz alıcı balık türlerinden biridir. Akvaryumun orta seviyelerinde mutlu olan bu tür uyumlu bir davranır sergiler. Ve canli doguranlarla uyumludurlar.