Yılan nerede yaşar?


Yılanlar dünyanın her kıtasında ve her ortamında bulunurlar. Yeryüzünde dağda bayırda, çayırda, ormanda, çölde ve evlerde olmak üzere her bölgede yaşarlar. Ayrıca suda yaşayan yılanlar olduğu gibi havada uçan yılanlarda vardır. Yılanların hemen hemen hepsi zehirlidir. Zehrin gücü yılanın yaşadığı ortama ve yılanın türüne bağlı olarak değişir.