Terim Adı : Adlî kaza
Terim Açıklama : Cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı

..