Terim Adı : Ahkâmı mahsusa
Terim Açıklama : Özel hükümler

..