Boşanma Dilekçesi verildikten kaç gün sonra mahkeme olur

Boşanma dilekçesi verildikten sonra duruşma günlerinin eskiye göre daha geç alındığı doğrudur. Bunun nedeni ise 1 Ekim 2011 tarihinden sonra yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki (HMK) usul (prosedür) hükümleridir.

Boşanma Dilekçesi verildikten kaç gün sonra mahkeme olur?

Yürürlükten kalkan eski HUMK’da dava açıldıktan sonra tensip zaptı hazırlanıyor ve aynı zamanda duruşma günü veriliyordu. Şimdi ise yeni olan HMK’da önce tensip zaptı ve dava dilekçesi davalıya tebliğ edilip bildiriliyordu. Bundan sonra davalının cevap dilekçesi , bunun üzerine davacının cevaba cevap dilekçesi ve sonrasında davalının ikinci cevap dilekçesi verme hakları var. Boşanma dilekçelerin verilmesi ve karşı tarafa tebliğ edilmesi 6 ayı gibi bir zaman içerisinde gerçekleşebilir. Sözkonusu tebligatların yapılmasında bir sorun yaşanırsa bu süre 6 ayı da geçebildiği görülmektedir.

Bu zamanları kısalması için , APS ile tebligat yapılması , davalının cevap dilekçesi vermemesi , dilekçelerin mahkeme kaleminde tebliğ edilmesi gibi metodlarla daha kısa sürede duruşma günü almak mümkün olabilmektedir. Açıkcası boşanma davasında daha erkene duruşma günü alabilmek için dava dosyasını çok iyi takip etmek önemlidir.