Ruhsatlı bir binanın, ruhsat şartlarına uygunluğunu gösteren belgelerle birlikte; inşaat bitim tarihini, tapu kayıt numarasını, binanın adresini, bağımsız bölümlerin türlerini, arsa paylarının ve numaralarını, mal sahiplerini, sınıflarını, metrekare cinsinden kapladığı alanını gösteren belgelere iskan belgesi denilmektedir. İskan raporları belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından hazırlanmaktadır.

İskan belgesi alabilmek için inşaat sahibi müteahhidin veya inşaat yetkilisinin bir dilekçe ile belediyenin ilgili bölümüne müracaat etmesi gerekmektedir. Bu müracaatların ardından belediyelerin ilgili personelleri inşaatı inceler ve buna göre iskan uygunluk belgesi verir. Eski binalar için iskan belgesi almada gerekli olan belgeler ise şu şekildedir;

Yapı kullanma dilekçesi
Vergi Dairesi ile ilişik kesme belgesi
Bağlı bulunulan su dairesinden dış kanal belgesi
Yapı Denetim Kuruluşu tarafından onaylanmış rapor
Cepheyi tam olarak gösteren 13x18 cm fotoğraf
Çevre ve Emlak vergisi borcu olmadığını gösteren belge
Proje müelliflerinin raporu
Tapu kayıtlarının onaylı belgeleri
İskan raporu alınacak binanın asansörlü olması durumunda bu belgelere ek olarak; asansör firmasından TSE onaylı belgeler, garanti belgesi, mühendis onay belgesi, muayene belgesi, sığınak ve yangın tesisat raporu gibi evrakların dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen tüm belgelerin temin edilmesi durumunda eski bir bina için iskan belgesi alınabilmektedir. Yapı ve Kullanma izni personelleri binanın ruhsatını göz önünde bulundurarak bina üzerinde çeşitli incelemelerde bulunmaktadır. Bu inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilirse gerekli belgeler üzerinde düzenleme yapılması istenir. İncelemenin sonucunda bina üzerinde bir eksiklik görülmez ise inceleme yapan teknik personel noter onaylı bir taahhütname ile birlikte Yapı Kullanma İzni Belgesi'ni ilgili kuruma iletir.

Teknik raporların düzenlenmesinin ardından Genel İskan Raporu hazırlanır. Bu belgenin hazırlanması sonucunda eski bina ile ilgili olarak su, telefon ve elektrik gibi abonelikler yaptırılabilir. Yapı kullanma izni bulunmayan binalara su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamamaktadır. Bu nedenle tüm bu işlemlerin yapılmasının ardından iskan sahiplerinin abonelik işlemlerine geçmesi gerekmektedir. İskan ve İmar Belgesi alan kişiler bina üzerinde inşaat hakkına da sahip olmaktadır.