Emadine %0.05 5 ml oftalmil solüsyon yan etkileri


Tüm ilaçlar gibi EMADINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu etkiler ciddi olmadığı sürece ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer endişeniz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir

Eğer aşağıdakilerden biri sizde mevcut ise, sizin EMADINE’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız ve boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi, gözde şiddetli kaşıntı, kızarıklık, gözlerde sulanma gibi alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın yan etkiler
-Göz ağrısı
-Göz kaşıntısı
-Göz kızarıklığı
-Yaygın olmayan yan etkiler
-Gözün ön şeffaf yüzeyi olan korneada bozukluk
-Gözde yabancı cisim varmış hissi,
-Gözyaşı üretimin artması
-Göz yorgunluğu
-Göz tahrişi
-Bulanık görme
-Gözün ön yüzeyinde renklenme
-Kuru göz
-Gözde kanlanma
-Baş ağrısı
-Uyku bozukluğu
-Sinüs baş ağrısı
-Kötü tat
-Kızarıklık
-Anormal rüyalar
-Bilinmeyen
-Kalp ritminde artış