Ad
1.duygu, düşünce ve imgeleri teksesli ya da çok sesli olarak anlatma sanatı.
2.bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan yapıtların çalınması ya da söylenmesi.