Toryum elementi hakkında bilgi

Nötron bombardımanına tutulduğunda nükleer bir yakıt olan U-233'e dönüşür. Bu yüzdendolaylı bir nükleer enerji kaynağıdır. Kullanımı amacıyla değişik santral sistemlerinin tasarım ve deneme çalışmaları sürmektedir. Güçlü alaşımların eldesinde ve kızılötesi fotoelektrik hücrelerde kullanılır. Toryum oksit (ThO2) %1 kadar seryum oksit ve diğer bileşenlerden oluşan fitiller gaz alevinde ısıtıldıklarında çarpıcı bir şekilde parlar ve taşınabilir gazlı lambalarda kullanılır. Alaşımlarına yüksek sıcaklıklarda güç ve sünmeye karşı dayanıklılık sağladığından magnezyuma katılır. Elektron koparmak için gereken enerji düzeyi düşük ve elektron emisyonu yüksek olduğundan elektronik donanımın yapımında kullanılan tungsten tellerin kaplanmasında kullanılır. Oksidi elektrik lambalarında kullanılan tungstenin kristal granül büyüklüğünü kontrol etmekte yüksek sıcaklıklara dayalı laboratuvar kaplarının kaplanmasında kullanılır. Toryum oksit içeren camlar yüksek kırılma indisine sahiptir ve ışığın fazla dağılmasına (dispersiyon) izin vermezler. Bu özellikleri nedeniyle kaliteli fotoğraf merceklerinin ve bilimsel donanımın yapımında kullanılırlar. Toryum oksit ayıca amonyağın nitrik asite dönüştürülmesinde ve petrolün ayrıştırılmasında sülfürik asit üretiminde katalizör olarak kullanılır.