HİPNOZ (Hypnos) kelimesi mitolojiden gelmektedir.
Bu ismi ilk olarak İngiliz Dr.Braid kullanmıştır.
Transa giren kişinin dışarıdan görüntüsünü “uyku hali”ne benzettiğinden buna hypnosis=HİPNOZ adını vermiştir.


Yunan mitolojisine göre Hypnose,Nyks(gece)’in oğludur.Morfeus (rüyalar tanrısı) ise Hypnose’un 3000 çocuğundan biridir.
Hypnos da uyku ve düş tanrılarının tümü gibi kanatlıdır.


Hypnos,mitolojide yorgun insanların anılarına sihirli değneği ile değmek, karanlık kanatları ile yelpazelemek ya da bir boynuzdan, kişilerin üzerine uyku verici bir madde dökmek suretiyle onlara uyku verir


Hypnos: mitolojide uykunun kişileştirilmiş şekli. Gece ile Astreusun oğlu ve Thanatos*un ikiz kardeşi. Çoğu zaman kanatlı bir varlık olarak tasvir edilir. Karaları ve denizleri hızla aşar ve canlıları uyutur. Efsaneye göre Endymion’a aşık olan Hypnos ona gözleri açık uyuyabilme yeteneğini vermişti, çünkü sürekli olarak sevgilisinin gözlerine bakmak istiyordu


Hipnozu ilk kez Avusturyalı hekim Franz Anton Mesmer (1734 – 1815) kullanmıştır.


Bilimsel hipnozun başlangıcı olarak Mesmer’in “Yıldızların İnsan Vücudu Üzerindeki Etkileri” adlı tezinin tarihi olan 1765 senesi kabul edilir.
Mesmer Viyana’da başarılı olamayınca 1778′de Paris’de bir klinik açarak çeşitli hastalıkları tedaviye başlamıştır.


Mesmer hipnoz sayesinde histerik kökenli bir çok hastalığı tedavi etmesine rağmen meslektaşları tarafından “şarlatan” ilan edilerek Paris’i terk etmeye zorlanmıştır.


19. yüzyıl sonunda Liebault ve Bernheim adlı iki hekim Nancy’de histeri ve hipnoz arasındaki ilişkileri inceleyerek histerinin hipnoz altında telkinle ortadan kaldırılabileceğini bulmuşlardır.
Bu görüşleri paylaşan hekimler Fransa’da Nancy ekolü olarak anıldılar.


1880 yılında Fransız Nörolog Jean Martin Charcot da hipnozla ilgilendi ve çalışmaları sayesinde hipnozun normal bir psikolojik hadise olduğu anlaşıldı.
Hipnoz modern tıbbi anlamda ilk kez Jean M. Charcot tarafından 1882 ‘de Fransız Bilimler Akademisinde yaptığı bilimsel bir sunum ile dünyaya tanıtılmıştır.
Onun öğrencisi olan Pierre Janet ise, hipnoz ile çoğul kişilik vakalarının tedavisindeki başarısı ile psikiyatri dünyasına adını altın harflerle yazdırmıştır.


Bugünkü psikoanaliz ve psikoterapi alanlarındaki büyük değişimlere neden olacak büyük buluşma Sigmund Freud’un Charcot ile tanışması ile başladı.
Sigmund Freud


1886 yılına kadar Charcot ile çalışan Freud Viyana’ya döndü ve 1887 yılına kadar hipnoz ve histeri üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde psikoanalizin temellerini attı. Tüm bu çalışmaların bir teoriye dönüşmesi Freud’un çalışma arkadaşı Joseph Breuer sayesinde oldu.
Hastalar hipnoz altında iken sorulara açık yanıtlar veriyor ve uyandıklarında rahatlıyorlardı. Arıtma anlamına gelen bu yönteme tıpta “katharsis” (catharsis) denmiştir.