Memleketin birinde 3 kere camiye gitmeyeni idam ediyorlarmış .

> > > Usulen idam edilmeden önce 3 dileğini yerine getiriyorlarmış .

> > > Adamın teki 3 kere gitmemiş ve tabii yakalanmış .
> > > İdam edilmeden önce sormuşlar:
> > > İlk dileğin ne?
> > > Vezirin karısıyla beraber olmak istiyorum !
> > > Vezir "olmaz" dese de kral "mecbur" demiş ve
> > > adam vezirin
> > > karısıyla beraber olmuş.
> > > Adam ikinci dileği olarak kralın karısıyla
> > > beraber olmayı
> > > seçmiç. Bu sefer kral "hayır" dese de herkes itiraz edince
> > > mecbur kalmış.
> > > Son dileğin ne?
> > > Adam bir vezire bir krala bakmaya başlamış.
> > > Aradan 5 dakika geçtikten sonra vezir bakmış
> > > namus elden gidecek :
> > >
> > > - Ben bunu sanki camide gördüm gibi geldi diyince
> > > kral da :
> > > - Ne gibisi lan ! Yanımda kılıyordu !