Veri Bilimcisi Ne İş Yapar

Veriden faydalı bilgi çıkarmakla yükümlü olan veri bilimcinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

.Veriyi nereden alacağını iyi bilmek ve veri analizi yapmak,
.Gelen verinin yapısını çözmek,
.Verinin ne ifade ettiğini doğru kavramak,
.Verideki eksiklikleri tespit etmek,
.Çözmek istediği problem doğrultusunda veriyi şekillendirmek,
.Kümeleyici ve sınıflandırıcı çözümler üretmek,
.Görselleştirme tekniklerini kullanarak çalışmak,
.İstatistiksel araştırma modelleri belirlemek,
.Hipotez geliştirmek ve çıkarımlarda bulunmak,
.Yazılım alanında yeni analitik verileri kullanmak.
Veri Bilimci Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?
.Veri bilimci olmak için üniversitelerin Bilgisayar ve Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerinde eğitim almak gerekir.
.Yüksek lisans programları için Veri Analitiği, Veri Analitiği ve Yönetimi gibi bölümler tercih edilmelidir.