TANIM
Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen, onları özelliklerine göre sınıflandıran ve çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkilerini araştıran kişidir.

GÖREVLER

Zoologlar araştırmacı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar.
Araştırıcı zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar. Araştırmacı olarak çalışan zoolog;
- Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler,
- Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuarlarda inceler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır,
- Hayvanların evrimini, fosilleri inceleyerek araştırır.
Uygulama alanında çalışan zoolog;
- Çeşitli ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisini deneysel olarak inceler,
- Tarımda böcekler ve diğer zararlı hayvanlarla mücadele yöntemleri geliştirir,
- Milli parklardaki hayvanlar için uygun ortamlar yaratılmasına çalışır,
- Gümrüklerde ülkeden dışarıya çıkarılmaya ya da yurt dışından getirilmeye çalışılan hayvan türleri konusunda görüş bildirir,
- Hastanelerde doku ve hücre incelemeleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Laboratuar araç-gereçleri, mikroskop, ultrasyon santrifüj, kimyasal maddeler, elmas bıçak, pusula, bilgisayar, fotoğraf makinesi, ses alma cihazı, arazide çalışıyorsa ortamına göre sandal, motor, balık ağları vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Zoolog olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan,
- Meraklı ve iyi bir gözlemci,
- Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- Sabırlı, araştırmacı ve bilimsel meraka sahip
- Estetik anlayışı yüksek
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Zoologlar laboratuar ve açık havada çalışmalarını yürütürler. Laboratuarlarda çalışma ortamı sıcak, hava çeşitli kimyasal maddelerin kokusuyla yüklüdür. Açık havada ise çalışma ortamı o anda bulunulan araziye göre değişmektedir. Zoologlar çalışırken biyologlarla, ziraat mühendisleriyle, veteriner hekimlerle, kimyagerlerle ve kimya mühendisleri ile iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Ülkemizde yalnız üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapan öğretim üyeleri zoolog unvanı ile çalışmaktadırlar.
- Özel çiftliklerde görev yapabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Zooloji eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı fen ve fen-edebiyat fakültelerinde bulunan biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra bu eğitim kurumlarının çoğunda bulunan yüksek lisans eğitim programı ile gerçekleşmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Lisans üstü eğitime başlayabilmek için ÖSYM tarafından yapılan “Lisans Üstü Eğitim Sınavı”nda başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Ülkemizde zooloji alanındaki eğitim; lise ve dengi okul mezunlarının girebildiği fen fakülteleri ve fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümünde 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra zooloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamak suretiyle verilmektedir.
- Biyoloji lisans eğitiminde Temel Kimya, Biyometri, Genel Jeoloji, Fizik gibi temel bilim konularının yanı sıra Genel Biyoloji ve Genel Biyoloji Laboratuarları, Sitoloji, Mikroteknik, Histoloji, Omurgasızlar, Hayvan Embriyolojisi, Biyokimya, Genetik, Hayvan Fizyolojisi, Omurgalılar, Tohumlu Bitkiler, Evolüsyon, Bitki Embriyolojisi, Çevre Biyolojisi ve bu derslerin laboratuar dersleri verilir. Teorik ve laboratuar çalışmalarının yanı sıra uygulama çalışmaları da yapılır. Uygulama çalışmaları arazi çalışmalarını da kapsar. İsteğe bağlı olarak staj vardır.

MESLEKTE İLERLEME

Zooloji anabilim dalı içimdeki Anatomi, Sitoloji, Ekoloji, Embriyoloji, Genetik, Histoloji, Parazitoloji, Sistematik ve Evrim gibi uzmanlık alanlarından birine ait lisans üstü eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavını kazanmak zorundadırlar. Bu şekilde göreve başlayan bir kişi doktora yapmışsa asistan doktor olarak göreve başlar ve yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilir.
BENZER MESLEKLER: Veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği (su ürünleri bölümü).

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca sağlanan kredi ile bazı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen burs olanaklarından yararlanılabilmektedir. Bunun dışında lisans eğitimi esnasında herhangi bir ücret alımı söz konusu değildir. Yüksek lisans ve doktora gibi lisans üstü eğitim sırasında çalıştıkları kurumun yapısına göre ücret alabilmektedirler.
- Üniversitelerde 2547 sayılı YÖK Kanununa tabi olarak çalışmaları halinde unvan ve derecesine göre,
- Özel çiftliklerde görev yapıyorlarsa çalıştıkları yerin ücret politikasına göre değişen ücret alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.


Kaynak: İskur