Finans Yönetimi | Finans Yönetimi Neden Gereklidir


Finans Yönetimi işletmeler için gerekli olan fonların sağlanması, fonların korunması ve fonların yönetimde etkin olarak kullanılmasıdır. Finans para, fon ve sermayeyi temsil eder. Finansman ihtiyaç duyulan fonların sağlanması işlemidir.

Finans Yönetimi Neden Gereklidir?
İşletmelerin değişimlere karşı hayatta kalabilmeleri için güçlü bir Finans Yönetimi gereklidir. Güçlü bir finansal yapıyı oluşturmak istiyorsak ilk olarak bu yapıyı etkileyen faktörleri belirlemeliyiz. Bu faktörler: Tüketici davranışlarındaki değişiklikler | Ekonomik krizler | Rekabet koşulları | Teknolojik Gelişmeler dir.

İşletmelerin genel amacı kâr elde etmek ve işletmenin piyasa değerini maksimum düzeye çıkarmaktır. Bu yüzden Finans Yönetimi için gerekli olan temel kararları 3 başlık altında toplamak mümkündür:

Yatırım Kararları
Yatırım, sermayenin mal ve hizmet üretimine tahsis edilmesidir. Finans yöneticilerinden ilk başta yatırım ile ilgili kararlar alması beklenir. Yöneticilerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeni varlıklara ihtiyacı vardır. Finans yöneticileri iyi bir yatırım için 4 koşulu dikkate almalıdır:

Fizibilite etütleri, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi ve önlemler alınmasıdır.
Yatırımdan Beklenen Nakit Girişleri
Sermaye maliyeti
Fırsat maliyeti

Finans yöneticileri yatırım kararı verirken uzun vadeli yatırımlar kadar, kısa vadeli yatırımlara da dikkat etmelidir. Yöneticiler duran ve dönen varlıkları tespit etmeli ve ne tür yatırımlar yapılması gerektiğine karar vermelidirler.

Finansman Kararları
Finans yöneticilerinden finansman ile ilgili kararlar alması beklenir. İşletmeler sermaye ihtiyaçlarını borçlanarak ya da öz kaynak (sermaye) yoluyla sağlarlar. Finans yöneticileri sermaye ihtiyaçlarını hangi kaynaktan belirlenmesi gerektiğine kârlılık ve risk faktörleri ile belirler. Borçlanma yaygın olarak kullanılan kaynak seçeneğidir. Banka kredileri ve Ticari krediler borçlanma araçlarındandır.

İşletmenin Varlık Yapısı, Kârlılık, Büyüklük, Risk Derecesi, Likidite Derecesi, Borçlanma Maliyeti, Vergi Politikası, Piyasadaki Gelişmeler ve Makroekonomik Faktörler finansman kararını etkileyen yapılardır. Finans yöneticisi işletmenin niteliği ve sektör koşullarını tüm açılardan ele alıp, işletmeye uygun bir sermaye yapısı oluşturmalıdır.

Kar Payı Dağıtım (Dividant) Kararları
Finans yöneticisinin en son aldığı karardır. Kârın “ Ne kadarı işletmede kalacak ?” ve “ Ne kadarı kâr payı olarak dağıtılacak? ” sorularının cevap verildiği kısımdır. Kârların ortak, yatırımcı ve işletme arasında dağıtımıyla ilgili kararlar alınır.