Geldi Bana

Garip bir kızıllık ufku bürüdü
Grupta yalnızlık sanki yürüdü
Derin zamansızlık aşkı kürüdü
Boğuk titrek sesle, kur geldi bana..

Titriyordu sesi, yanarken nefes
Örüyordu sanki çelikten kafes
Veriyordu gülü söylerken lades
Cılız çıksa bile, kor geldi bana..

Yürüyüp yavaşça uzaklaşırken
Süzülüp bakmadı vedalaşırken
Dizilip volkanca gönle akarken
Çekilen bu çile, zor geldi bana..

Hasretten tutuştu gidince beden
“Biz”e ne olmuştu ne idi neden
Kaç âşık kavuştu, gülü dermeden
Manasız gidişe dur geldi bana..

Sarıldım derdime, yaş kalmayınca
Darıldım kendime saç yolmayınca
Kınandım dengime eş olmayınca
Başka gül yürekte har geldi bana…

18.12.2007
Necati ŞİMŞEK
Ankara