Yaklaşık beş asır oldu bu dünyayı terk edeli… Bununla birlikte hâlâ gündemde koca sultan… Sadece yönettiği topraklarda değil, tüm dünyada, dostunun olduğu kadar düşmanının da kendisine hayran kaldığı bu muhteşem kişiliğin acaba ne gibi liderlik özellikleri vardı da, beş yüz yıldır hala gündemde?
Yaklaşık beş asır oldu bu dünyayı terk edeli… Bununla birlikte hâlâ gündemde koca sultan… Sadece yönettiği topraklarda değil, tüm dünyada, dostunun olduğu kadar düşmanının da kendisine hayran kaldığı bu muhteşem kişiliğin acaba ne gibi liderlik özellikleri vardı da, beş yüz yıldır hala gündemde? Biz bu vasıflardan yirmi tanesini sizler için sıraladık. İşte buyurun:1. Azim ve iradeliydi.

2. Adaletliydi.

3. Güzel ve tatlı söz söylerdi.


4. Nezaketliydi.


5. Çalışkandı.


6. Prensipliydi.

7. Sabırlıydı.

8. Zorluklar karşısında pes etmez, aksine mücadele ederdi.

9. Tek başına karar almaktan çok, istişare ederek bir sonuca varmayı tercih ederdi.

10. İlim ve irfan sahibiydi.11. Muhtaçlara yardım eder ve bol hayır işlerdi.

12. Kültüre, sanata ve sanatçıya değer verirdi.

13. Bilime ve bilim adamlarına değer verirdi.

14. Yapacağı işlerde hiç acele etmez, gayet geniş düşünür ve verdiği emirden asla geri dönmezdi.


15. İşbaşına getireceği adamlara, kabiliyet derecelerine göre görev verirdi.


16. Emrindekilere iyi davranır ve onların gelişimlerinin en üst düzeye ulaşması için tüm imkânları seferber ederdi.


17. Siyaseti ve askeri yeteneklerini geliştirmişti.

18. Yönettiği ülkenin insanlarının refahını ön planda tutardı.

19. Halkın refahının yüksek olması için kanunları adil ve taviz vermeyecek bir şekilde uygulardı.

20. Olumsuzluklar karşısında soğukkanlılığını korumakta ustaydı.

Süleyman’dan Alır Hakkını Karınca…

Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı Sarayı’nın bahçesindeki ağaçlarda rahatsız edici miktarda karınca görülmesi üzerine küçük bir araştırma yapar ve ağaçların gövdelerine ve diplerine kireç sürülürse meselenin çözüleceğini öğrenir. Fakat bunu ilim ehlinden izin almadan yapmak istemez; konuyu danışmak için hocası Ebussuud Efendi’nin odasına gider. Odada kimseyi bulamayınca, hemen oracıkta bulduğu bir kâğıt parçasına sorusunu edebî bir üslupla yazıp, hocasının rahlesi üzerine bırakır.

Kâğıtta şunlar yazmaktadır:

Meyve ağaçlarını sarınca karınca


Günah var mı karıncayı kırınca?

Bir süre sonra tekrar hocasının odasına gelen Kanuni, yine onu yerinde bulamaz ama bıraktığı kâğıdın yanında başka bir kâğıt vardır ve üzerinde şu satırlar yazmaktadır:
Yarın Hakk’ın divanına varınca

Süleyman’dan hakkın alır karınca.
“Karıncayı bile incitmemek” deyimi belki de Kanuni’den bize kalan bir mirastır.
Bu milletin nice Kanuni’ler yetiştirmesi dileklerimizle…