Zanaat açısından çömçe

-Büyük ağaç kepçe.
-Bakır kepçe.
-Su tası.
-Biçilen ekinleri yığmak için kullanılan araç.