Gerçek sevgi; kişinin hissettiği tüm kin, nefret ve öfkeye rağmen, sevilen kişiye karşı gösterdiği hoşgörü davranışlarından kolaylıkla anlaşılabilmektedir.
Bir anne veya baba ne kadar kızarsa kızsın, öfkelenirse öfkelensin, saman alevi gibi parlar, söyler, söylenir ama hiç bir zaman canından can kattığı çocuğuna zarar veremez.
Gerçek sevgide böyledir; gün olur öfkeniz ateş olur yakar, diliniz kılıç olur keser ama yüreğinizde taşıdığınız cana hiç bir zaman zarar veremez, kıyamazsınız.
Birçok kişinin çok sevmesine rağmen; öfke ve nefret duyguları beslemesinin nedeni; o sevgi için harcanan emek, zaman ve sevginin boşa gittiğini düşünmesi, harcadığı emek ve beklentilerinin karşılığını alamaması öfke ve nefret duyguları taşımasına neden olmaktadır.
Eğer sevdiğinizi sandığınız kişiye bir gün dahi zarar vermeyi düşündüyseniz;
Onu hiç sevmemişsiniz demektir. –Psikolog Bekir Fehmi Örmeci