Aforoz dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da çıkarılma anlamında kullanılan dini bir kınama şekli.


Kelime tam olarak “herhangi bir kimseyi iletişimin toplumun dışına çıkarma” anlamına gelir. Bazı dinlerde aforoz grup ya da bir üyenin manevi kınamasını da içerir. Ayrıca bazı durumlarda aforozdan sonra dini toplumun norm ve kurallarına ya da suça uygun olarak sürgün soyutlama ve utandırmadan oluşan kınama ve yaptırımlar ortaya çıkar.