Bir kimsenin aleyhinde söylenenleri gidip o kimseye an latmak.